☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne

Uprzejmie informujemy, że część informacji dotyczących działalności Urzędu można znaleźć na stronie http://zywiec.praca.gov.pl/


Numery telefonów: 

 

Fax
(33)
4757551
Kancelaria
(33)
4757500
Informacja
(33)
4757558
Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń
(33)
4757579
Dział Finansowo-Księgowy
(33)
4757571
Główny Księgowy
(33)
4757552
Podatki
(33)
4757577
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
(33)
4757560
Statystyka
(33)
4757514
 
 
 
Pośrednictwo EURES
(33)
4757527
 
 
 
Szkolenia
(33)
4757514
Refundacje
(33)
4757537
Dotacje
(33)
4757528
Staże
(33)
4757580
Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego i Administracji
(33)
4757553

Inspektor Ochrony Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu ul. Łączna 28, email: ido@pup.zywiec.pl

(33)

4757598

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, iż istnieje możliwość przelewania należnych świadczeń na konto

osoby bezrobotnej (lub członka jej rodziny) po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (wraz z podaniem nr konta). 

 

Ponadto chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Poczta Polska S. A. w związku z prowadzoną reorganizacją proponuje

Państwu założenie i prowadzenie konta w Banku Pocztowym S.A. i wypłatę środków bez prowizji w każdym urzędzie pocztowym bez jakichkolwiek opłat za prowadzenie konta. 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Żywcu.

 

 

Urzędem kieruje - Renata Czernecka
Siedziba - Żywiec ul. Łączna 28

Urząd realizuje zadania administracji rządowej i samorządu powiatowego z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu

w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm./

Zielona Linia Do korzystania ze swych usług, które są bezpłatne, Urząd zaprasza:

- pracodawców
- osoby bezrobotne
- osoby poszukujące pracy
- osoby uprawnione do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

 

Podstawowym zadaniem Urzędu jest zapewnienie pracodawcom odpowiednio przygotowanej kadry pracowniczej, 

a osobom pozostającym bez zatrudnienia udzielanie możliwie wszechstronnej pomocy w uzyskaniu pracy.

Urząd realizuje n/w programy adresowane do pracodawców jak i osób poszukujących pracy:

- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- organizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
- organizowanie staży oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy
- organizowanie szkoleń i przekwalifikowań
- przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
- refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
- refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
  

W ramach doradztwa zawodowego świadczone są usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, polegające na udzielaniu:

1. Bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:

udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji,

podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej

do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

inicjowaniu, organizowaniu i przeprowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2. Pracodawcom pomocy:

w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych. 

 

Szanowny Pracodawco ! 
 

Wiemy jak cenny jest Twój czas. Dlatego też poprzez opracowanie naszej strony chcemy ułatwić

Ci szybkie i rzetelne zapoznanie się z ofertą naszego Urzędu skierowaną także do Ciebie.
Chcielibyśmy być dla Ciebie wiarygodnym partnerem i zawsze służyć pomocą i doświadczeniem.

Mamy nadzieję, że wśród oferowanych przez nasz Urząd usług, znajdą się takie, którymi jesteś zainteresowany.

Możesz wówczas pobrać dokumenty, które po wypełnieniu z wymaganymi załącznikami możesz przesłać do Urzędu. Pliki do pobrania:

 

    • wniosek w sprawie zawarcia umowy o pracę interwencyjną
    • wniosek w sprawie odbywania u pracodawcy stażu
    • wniosek w sprawie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych
    • wniosek o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego

 W utworzonym w Urzędzie punkcie informacyjnym, zarówno pracodawcy, jak i osoby zamierzające rozpocząć

działalność gospodarczą mogą uzyskać informacje o możliwościach finansowania z innych źródeł niż Fundusz Pracy,

przedsięwzięć na rzecz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, możliwościach korzystania

z usług doradczych i szkoleniowych w jednostkach zajmujących się tego typu usługami.

Wytworzył:
Udostępnił:
x x
(2005-12-02 12:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
PUP Żywiec
(2019-09-23 09:23:18)
 
 
ilość odwiedzin: 1794357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X