Kontakt

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

34-300 Żywiec
ul.
Łączna 28

tel/fax
(033) 475-75-00/(33) 475-75-51

e-mail:

kancelaria@pup.zywiec.pl

 

 

 

W ramach struktury Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu  funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych.

w punktach tych obsługiwane są:

 

osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz osoby poszukujące pracy w zakresie czynności ewidencyjno - rejestracyjnych i pośrednictwa pracy.

 

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Jeleśni

Adres: Urząd Gminy Jeleśnia, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia

Tel: 33 863 07 11, email:  lpikjelesnia@pup.zywiec.pl

Godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

Obsługa osób bezrobotnych odbywa się w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.45 do 14.00

 

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Milówce

Adres: 34-360 Milówka, ul Szkolna 1

wejście od ul. Szkolnej

(byłe Technikum Rolnicze)

Tel: 33 864 11 08 , email:  lpikmilowka@pup.zywiec.pl

Godziny otwarcia: 7.30 – 15.30

Obsługa osób bezrobotnych odbywa się w dniach: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  7.45 do 14.00

 

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Ujsołach

Adres: Urząd Gminy Ujsoły, ul Gminna  1,  34-371 Ujsoły

Tel: 33 864 73  50 wew.35, email:  lpikujsoly@pup.zywiec.pl

Godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

Obsługa osób bezrobotnych odbywa się w dniach:

czwartek i piątek  w godzinach od 7.15 do 13.30

 

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Ślemieniu

Adres: Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”, ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień

Tel: 33 865 43  53, email:  lpikslemien@pup.zywiec.pl

Godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

Obsługa osób bezrobotnych odbywa się w

środę  w godzinach od  7.15 do 13.30

 

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Węgierskiej- Górce

Adres: Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, os. XX-lecia II RP 12

Tel: 33 864 26 10, lpikwegierskagorka@pup.zywiec.pl

Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00

Obsługa osób bezrobotnych odbywa się w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od  8.15  do 14.30

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), którego brzmienie jest następujące:

 

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na adres e-mail:

kancelaria@pup.zywiec.pl

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rybarski Marcin
(2009-10-07 09:55:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Habdas
(2023-06-07 12:52:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki