Powiatowa Rada Zatrudnienia


Powiatowa Rada Zatrudnienia została powołana na mocy art. 21 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zakres działania, kompetencje i skład Powiatowej Rady Zatrudnienia określają art. 22 i art 23 Ustawy.

więcej...


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawełek Ryszard
(2013-09-05 11:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Żywiec PUP
(2018-10-29 08:47:15)