Udostępnianie danych z rejestrów

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach tj.:

- jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,

- elektronicznie w postaci bazy danych.

Archiwum
 W PUP istnieje archiwum zakładowe działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 164 z późn. zm.) oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, grupujące akta jednostki własnej.

 
Udostępnianie informacji
Informacje zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwum urzędu mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z późn. zm.)

 

 

Wytworzył:
Barbara Chudy
Udostępnił:
x x
(2010-12-14 08:15:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Żywiec PUP
(2022-12-05 13:00:50)