Rejestry ................

 

Rejestry prowadzone przez PUP Żywiec
 
 1. Rejestr Zarządzeń Dyrektora PUP
 2. Rejestr skarg i wniosków
 3. Rejestr upoważnień
 4. Rejestr umów
 5. Rejestr Uchwał Powiatowej Rady Zatrudnienia
 6. Rejestr szkoleń pracowników
 7. Rejestr szkoleń bhp
 8. Rejestr wypadów w pracy
 9. Rejestr druków
 10. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych
 11. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 12. Książka kontroli
 13. Rejestr pieczątek
 14. Rejestr postępowań w sprawach zamówień publicznych
 15. Rejestr umów o prace interwencyjne
 16. Rejestr umów – roboty publiczne
 17. Rejestr wniosków o prace interwencyjne
 18. Rejestr wniosków o roboty publiczne
 19. Rejestr refundacji z tytułu wykonywania rac społeczno-użytecznych
 20. Rejestr wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych
 21. Rejestr umów o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
 22. Rejestr osób skierowanych na szkolenie
 23. Rejestr szkoleń organizowanych przez PUP
 24. Rejestr skierowań wydanych na badania lekarskie – szkolenia
 25. Rejestr wniosków o zorganizowanie stażu
 26. Rejestr umów o zorganizowanie stażu – FP
 27. Rejestr umów o zorganizowanie stażu – EFS
 28. Rejestr umów PFRON
 29. Rejestr wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej FP
 30. Rejestr umów o przyznanie jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej EFS
 31. Rejestr wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
 32. Rejestr umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
 33. Rejestr porad indywidualnych 
 34. Rejestr porad grupowych
 35. Rejestr udzielonych informacji zawodowych bezrobotnemu i poszukującemu pracy – indywidualnych
 36. Rejestr udzielonych informacji zawodowych bezrobotnemu i poszukującemu pracy – grupowych
 37. Rejestr pracodawców korzystających z pomocy doradcy zawodowego
 38. Rejestr skierowań wydanych na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie
 39. Rejestr skierowań wydanych na badania lekarskie
 40. Rejestr zajęć aktywizacyjnych
 41. Rejestr szkoleń aktywnego poszukiwania pracy
 42. Rejestr wydanych skierowań do pracy
 43. Rejestr osób wezwanych celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
 44. Rejestr Indywidualnych Planów Działania
 45. Rejestr skierowań wydanych do doradcy zawodowego
 46. Rejestr skierowań wydanych na staże
 47. Rejestr skierowań wydanych na przygotowanie zawodowe dorosłych
 48. Rejestr ofert stażu
 49. Rejestr ofert pracy
 50. Rejestr informacji o wolnym miejscu zatrudnienia
 51. Rejestr oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
 52. Rejestr ofert pracy EURES – pracodawcy zagraniczni
 53. Rejestr ofert pracy EURES – pracodawcy krajowi
 54. Rejestr osób korzystających z usług EURES
 55. Rejestr zwolnień grupowych
 56. Ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy
 57. Rejestr dodatków aktywizacyjnych
 58. Rejestr wydanych decyzji
 59. Rejestr postanowień
 60. Ewidencja odwołań od decyzji
 
 
Wytworzył:
Barbara Chudy
Udostępnił:
x x
(2010-12-14 10:53:23)
Ostatnio zmodyfikował:
x x
(2010-12-14 10:53:39)