Właściwość Miejscowa Urzędu

Właściwość Miejscowa Urzędu   

Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stale lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu jest właściwy dla osób posiadających zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Powiatu Żywieckiego tj.  gmin: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarowa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

 

 

Wytworzył:
Barbara Bednarz
Udostępnił:
x x
(2005-12-06 09:17:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Habdas
(2023-06-09 09:59:07)