☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prawa i Obowiązki Bezrobotnego

 

1. Prawa

Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie mają prawo do:

 

· korzystania z pośrednictwa pracy,

· korzystania z usługi EURES

· korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;

· pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

· w przypadku braku ofert pracy:

o        skierowania na miejsce pracy interwencyjnej oraz w ramach robót publicznych;

o        skierowania do odbycia przygotowania w miejscu pracy, staż lub przekwalifikowanie;

o        ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

o        otrzymania, o ile są do tego uprawnieni zasiłku dla bezrobotnych;

o        zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, o ile nie posiada innego tytułu do tego ubezpieczenia;

o        odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych;

o        uzyskania pełnej informacji dotyczącej instrumentów rynku pracy oraz świadczeń wynikających z ustawy.;

2. Obowiązki

Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie mają obowiązek:

 

· aktywnego poszukiwania pracy;

· przyjmować propozycje odpowiedniej pracy lub inne propozycje (szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne);

· poddania się badaniom lekarskim, mającym na celu ustalenie zdolności do podjęcia pracy;

· bezzwłocznie informować o wszelkich zmianach w danych zawartych w karcie rejestracyjnej;

· zawiadomić Urząd w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz

o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku;

· składania lub przesyłania  pisemnych oświadczeń o przychodach po rygorem odpowiedzialności karnej

 oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów;

· w przypadku choroby zawiadomić Urząd w terminie 2 dni o niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA);

· w przypadku przerwania szkolenia z przyczyn nieusprawiedliwionych zwrócić jego koszty;

· w przypadku pobrania nienależnych świadczeń z Funduszu Pracy, zwrócić je w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.;

· zawiadomić Urząd o każdym przypadku zmiany zameldowania lub pobytu;

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 1935152

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X